Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

konkurs Moje Wakacje 2012

Konkurs rozstrzygnięty!!! Nagrody i dyplomy zostały wręczone w środę 26 września podczas apelu szkolnego. Jury w składzie – pani Ania, pani Gabrysia i pan Czarek przyznało cztery miejsca pierwsze, trzy drugie, jedno trzecie oraz dziewięć wyróżnień! Wszystkie wspaniałe, kolorowe prace są do obejrzenia w holu przy szatni. Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za tak liczny udział!