Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

grudzień

ekoklasa05 ekoklasa01 ekoklasa02
ekoklasa03 ekoklasa08 ekoklasa5b
ekoklasa6a ekoklasa06 ekoklasa09
ekoklasa10 ekoklasa11