Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

DRZWI MOJEJ KLASY

Redakcja Gazetki Szkolnej ogłosiła konkurs na najładniejsze drzwi klasy. Konkurs trwał do 27 listopada. Wyniki ogłoszone zostały na apelu w piątek 4 grudnia. Pierwsze miejsce zdecydowaną większością głosów zdobyła klasa 2 gimnazjum. Drugie miejsce ex aequo otrzymały klasy 2b i 3a. Trzecie miejsce przypadło klasom: 2a, 3b, 6a i 6b.  Wszystkim klasom dziękujemy i zapraszamy do konkursu za rok!

OGŁOSZENIE O KONKURSIE:

drzwi4drzwi2drzwi1

DRZWI NASZYCH KLAS:

klasa 2a – 3 miejsceklasa 2b – 2 miejsceklasa 3a – 2 miejsce
drzwi2adrzwi_2bdrzwi3a
klasa 3b – 3 miejsceklasa 5a – 4 miejsceklasa 5b – 5 miejsce
drzwi3bdrzwi_5adrzwi5b
klasa 6a – 3 miejsceklasa 6b – 3 miejsce
drzwi6adrzwi6b
klasa 1 gim – 4 miejsceklasa 2 gim – 1 miejsceklasa 2 sspp – 5 miejsce
drzwi1gimdrzwi_2gimdrzwi_sspp

WRĘCZANIE NAGRÓD:

1 miejsce 2 gim2 miejsce 2b
2 miejsce 3a3 miejsce 2a
3 miejsce 3b3 miejsce 6a
3 miejsce 6b


REGULAMIN GŁOSOWANIA:
1. Prawo do głosu mają wszyscy uczniowie.
2. I etap głosowania odbywa się w klasach.
3. Każda klasa wybiera 3 najładniejsze jej zdaniem drzwi.
4. Reprezentant Gazetki zbiera wyniki głosowania ze wszystkich klas. Termin – do wtorku 1 grudnia.
5. Komisja Konkursu złożona z Redakcji Gazetki podlicza głosy.
6. Komisja ogłasza wyniki konkursu w Internecie, w Gazetce nr 3 i na apelu szkolnym 4 grudnia.
7. Na apelu zostają wręczone nagrody.

Urszula Fila, Karolina Dębkowska