Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

„Ja w mieście” IV edycja

Projekt „Ja w mieście”

/ZOBACZ PREZENTACJĘ O PROJEKCIE/

 

I część – organizowanie dla Rodzin uczniów naszych szkół wycieczek, spotkań tematycznych itp. w całym okresie trwania projektu.

 

II część – konkurs, mający na celu zaznajamianie z miastem,

w którym mieszkamy oraz promowanie zdobywania określonych  umiejętności społecznych przez osoby
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w warunkach pozaszkolnych.

 

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową Niepubliczną, Gimnazjum Niepubliczne oraz Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, ul. Zgrupowania AK ”Kampinos”4, 01-943 Warszawa.

Koordynator i pomysłodawca: mgr Dorota Wróbel ( d.wrobel.szkolafpln@gmail.com )

 

 1. Celem projektu jest poznawanie miasta Warszawy oraz nabywanie określonych umiejętności w zakresie możliwości ucznia:

 

 • Poznawanie najbliższego otoczenia:

– miejsc zabytkowych,

– urzędów i innych instytucji;

– placówek kulturalnych;

– sklepów, punktów usługowych,

– miejsc rekreacji i sportu;

 

 • Poznawanie najbliższego środowiska społeczno-kulturowego:

– aktywne uczestniczenie w różnych formach życia społecznego i kulturalnego poza szkołą;

– kontakt z dziełami muzycznymi, plastycznymi, filmowymi i teatralnymi;

– wdrażanie do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu zachowania.

 

 • Umiejętność porozumiewania się z otoczeniem, również z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji – korzystanie z książki komunikacyjnej (piktogramy i znaki pcs), tablicy literowej i in.

 

 • Kształtowanie postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

 

 • Umiejętność  zachowania się w sklepie, dokonywania zakupów.

Posługiwanie się pieniędzmi, płacenie określonej kwoty różnymi monetami

i banknotami.

 

 • Umiejętność przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej.

 

 1. Nabywaniu umiejętności będą służyły wytyczone zadania (Załączniki 1-6).
 2. Za wykonane zadania zostaną przyznane Odznaki:

–  Odznaka Turysty,

–  Odznaka Tropiciela  Legend,

–  Odznaka Człowieka Kultury i Rozrywki,

–  Odznaka Klienta,

–  Odznaka Miejskiego Przyrodnika,

–  Odznaka Pasażera Komunikacji Miejskiej,

oraz nagrody-niespodzianki.

 

 1. Każda odznaka ma 3 stopnie:

–       brązowy,

–       srebrny,

–       złoty.

 

 1. Odznaki są zdobywane indywidualnie przez ucznia.

 

 1. Uczestnik, w ciągu roku, może zdobyć jedną lub więcej odznak jednocześnie.

 

 1. Wycieczki, wyjścia itp., dotyczące wymaganych zadań, powinny odbywać się
  z rodziną, ewentualnie, za zgodą rodziców, samodzielnie (w rzadkich przypadkach mogą z klasą).

 

 1. Zadania są wykonywane, w miarę możliwości ucznia, samodzielnie.

 

 1. Każdą wycieczkę czy wykonane zadanie uczestnik powinien opisać (w sposób mu dostępny: pisanie samodzielne, po śladzie, wklejanie etykiet, zdjęć, rachunków, biletów, rysunki itp.) w Dzienniku Wypraw. Dzienniki Wypraw powinny być udokumentowaniem zdobytych umiejętności, wiedzy i przeżyć podczas wycieczek.

 

 1. Za wykonane zadania przyznawane są punkty, których liczba umożliwia zdobycie określonego stopienia odznaki. Punkty są obliczane na podstawie opracowanych Dzienników Wypraw.

 

 1. Punkty będą sumowane pod koniec I i II semestru.

 

 1. Odznaki będą przyznawane pod koniec I i II semestru.


Załącznik 1 – Odznaka Turysty.

 

Wymagane zadania:

 

odznaka brązowa

 odznaka srebrna

 odznaka złota

2 wycieczki odbyte w różnym czasie. Zwiedzanie obiektów na opracowanej przez siebie (lub z nauczycielem czy rodzicami) trasie.Udokumentowanie wycieczki w „Dzienniku Wypraw”. 4 wycieczki odbyte w różnym czasie. Zwiedzanie obiektów na opracowanej przez siebie (lub z nauczycielem czy rodzicami) trasie.Udokumentowanie wycieczki w „Dzienniku Wypraw”. 6 wycieczek odbytych w różnym czasie. Zwiedzanie obiektów na opracowanej przez siebie (lub
z nauczycielem czy rodzicami) trasie.Udokumentowanie wycieczkiw „Dzienniku Wypraw”.

 

 

Przydatne strony:

http://www.warsawtour.pl/niezbednik.html

 

http://www.warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrakcje.html

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/zabytki-i-inne-atrakcje/inne-atrakcje-3018.html

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/zabytki-i-inne-atrakcje/zabytki-3014.html


 

Załącznik 2 – Odznaka Tropiciela  Legend.

 

Wymagane zadania:

odznaka brązowa

odznaka srebrna

odznaka złota

Znajomość  3 legend warszawskich i miejsc z nią związanych.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Znajomość  4 legend warszawskich i miejsc z nią związanych.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Zobaczyć budynek w którym mieszkał i spisywał legendy Artur Oppman.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Znajomość  5 legend warszawskich i miejsc z nią związanych. Udokumentowanie w „Dzienniku Wypraw”.

 

 

Poznanie legend oraz miejsc związanych z tymi legendami.

 

Przykładowe legendy:

 1. Legenda o Warsie i Sawie (legendy, zobaczenie przynajmniej jednego z pomników Syrenki, spacer nad Wisłą)
 2. Legenda o Warszawskiej Syrence (znajomość legendy, zobaczenie przynajmniej jednego z pomników Syrenki, spacer nad Wisłą)
 3. Legenda o Bazyliszku (znajomość legendy, spacer po Rynku Starego Miasta (wejście do Restauracji Bazyliszek) i ulicą Krzywe Koło
 4. Legenda o Złotej Kaczce (znajomość legendy, Pałac Ostrogskich i pomnik Złotej Kaczki)
  1. Legenda o Kamiennym Niedźwiedziu (znajomość legendy, pomnik przy kościele Jezuitów pod wezwaniem NMP Łaskawej).

 

Przydatne strony: http://www.warsawtour.pl/sites/default/files/repozytorium/broszury/pl/syrenki_warszawskie_pl_2011.pdf

http://www.wolnelektury.pl/katalog/lektura/legendy-warszawskie/

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/warszawskie-legendy-3065.html?page=0,0

http://www.maximus.pl/bw-artur_oppman_3ci3elegendy_warszawskie3a_zlota_kaczka3c2fi3e-1333.html

http://www.niam.pl/pl/artykul/697-legendy_warszawskie

http://www.nexto.pl/audiobooki/legendy_warszawskie_p1467.xml

youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=uh2tD8VrVoA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yODAHTBEc9s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=d2CIYSklxUg&feature=related

 

 


 

Załącznik 3 – Odznaka Człowieka Kultury i Rozrywki

 

Wymagane zadania:

 

odznaka brązowa

odznaka srebrna

odznaka złota

1 wyjście do kina na wybrany przez uczestnika film/bajkę.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
2 wyjścia do kina na wybrany przez uczestnika film/bajkę.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
2 wyjścia do kina na wybrany przez uczestnika film/bajkę.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
1 wyjście do teatru na wybrane przez uczestnika przedstawienie.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
1 wyjście do teatru na wybrane przez uczestnika przedstawienie.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
2 wyjście do teatru na wybrane przez uczestnika przedstawienie.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
1 wyjście do muzeum.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
2 wyjścia do muzeum .Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
1 uczestniczenie
w koncercie (w filharmonii lub innym).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Propozycja uczestnika.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Propozycja uczestnika.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
3 wyjścia domuzeum .Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Propozycja uczestnika.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.

 

Propozycje uczestnika:

kino,

teatr,

filharmonia,

koncert,

plac zabaw,

basen (nie są liczone wyjścia w ramach klubiku „Basen”),

lodowisko,

inne.

 

W szczególnych wypadkach wyjścia do kina mogą być zamienione na wyjścia do teatru, muzeum lub koncerty.

 

Przydatne strony:

http://www.kulturalna.warszawa.pl/

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/dla-aktywnych-3055.html

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/place-zabaw-3042.html

http://www.warsawtour.pl/kultura-i-rozrywka.html

 


 

Załącznik 4 –  Odznaka Klienta

 

Wymagane zadania:

 

odznaka brązowa

odznaka srebrna

odznaka złota

Samodzielne dokonywanie zakupów w sklepie spożywczym, który  znajduje się w pobliżu domu (zakup wybranych przez siebie produktów spożywczych). Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”
4 wyjść do sklepu i dokonanych zakupów.
Samodzielne dokonywanie zakupów w sklepie spożywczym, który  znajduje się w pobliżu domu (zakup wybranych przez siebie produktów spożywczych). Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”
6 wyjść do sklepu i dokonanych zakupów.
Samodzielne dokonywanie zakupów w sklepie spożywczym, który  znajduje się w pobliżu domu (zakup wybranych przez siebie produktów spożywczych). Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”
10 wyjść do sklepu i dokonanych zakupów.
Wyjście do hipermarketu. Samodzielne wyszukanie produktów wybranych przez rodziców (np. z listy zapisanej przez rodziców) i zakup w kasie.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
2 wyjścia do hipermarketu. Samodzielne wyszukanie wybranych przez rodziców (np. z listy zapisanej przez rodziców) i zakup w kasie.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
2 wyjścia do hipermarketu. Samodzielne wyszukanie wybranych przez rodziców (np. z listy zapisanej przez rodziców) i zakup w kasie.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Samodzielny zakup przedmiotów potrzebnych do szkoły (na prośbę nauczyciela zakup np. kleju, długopisu itp.)Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Samodzielny zakup przedmiotów potrzebnych do szkoły (na prośbę nauczyciela zakup np. kleju, długopisu itp.)Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dokonanie zakupów w innym sklepie/ miejscu, np.:w cukiernie lub lodziarni,kiosku ruchu,księgarni.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.

 

Umiejętności, które można kształtować:

– dokonywania wyboru, co się chce kupić,

– zapamiętania/zapisania, co trzeba kupić,

– zachowania się w sklepie,

– komunikowania w sklepie, co się chce kupić

– płacenia za zakupy

– znajomość monet i banknotów,

– dodawania wartości pieniędzy.

 

Nie wyręczajmy, zastanówmy się, co możemy zrobić, aby nasze dziecko mogło dokonać zakupów samodzielnie.

 

Odznaka Miejskiego Przyrodnika

 

Wymagane zadania:

 

odznaka brązowa

odznaka srebrna

odznaka złota

Spacer po parku i wyszukanie cech charakterystycznych dla danej pory roku (2 wyjścia, każdy inną porą roku do wyboru: jesienią, zimą, wiosną lub latem).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Spacer po parku i wyszukanie cech charakterystycznych dla danej pory roku (2 wyjścia, każdy inną porą roku do wyboru: jesienią, zimą, wiosną lub latem).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Spacer po parku i wyszukanie cech charakterystycznych dla danej pory roku (2 wyjścia, każdy inną porą roku do wyboru: jesienią, zimą, wiosną lub latem).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Zobaczyć niedźwiedzia.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Ogród Zoologiczny.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Ogród Zoologiczny.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Odwiedzić 1 z podanych parków. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Odwiedzić 2 parki. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Odwiedzić 3 parki. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Poznać 3 drzewa. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Poznać 5 drzew. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Poznać 7 drzew.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Ogród Botaniczny. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Zasadzić przynajmniej jedno drzewo. Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.

 

 

Przydatne strony:

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-kazdego/zielona-warszawa-2074.html

http://www.warsawtour.pl/warszawa-dla-ka-dego/dla-dzieci/zabytki-i-inne-atrakcje/parki-i-ogrody-3022.html

Załącznik 6 – Odznaka Pasażera Komunikacji Miejskiej

 

Wymagane zadania:

 

odznaka brązowa

odznaka srebrna

odznaka złota

Dojazd do wybranego miejscaautobusem i powrót (innym niż 180).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejscaautobusem i powrót (innym niż 180).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Przejazd trasą turystyczną 180.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejsca tramwajem i powrót.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejsca tramwajem i powrót.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejscaautobusem i powrót (innym niż 180). Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejsca metrem i powrót.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejsca metrem i powrót.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejsca tramwajem i powrót.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Przejazd trasą turystyczną 180.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Przejazd trasą turystyczną 180.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd do wybranego miejsca metrem i powrót.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd i powrót do wybranego miejsca pociągiem.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Dojazd i powrót do wybranego miejsca pociągiem.Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Międzynarodowy Port Lotniczy – ul. Żwirki i Wigury 1(jeśli możliwe: punkt widokowy).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Międzynarodowy Port Lotniczy – ul. Żwirki i Wigury 1(jeśli możliwe: punkt widokowy).Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.
Skorzystanie
z innego środka transportu. Do wyboru:-konny omnibus,- dorożka,- Tramwaj „T”,– prom,

– statek.

Udokumentowanie
w „Dzienniku Wypraw”.

Warto przy tym zaznajomić ze stroną internetową ZTM:

http://www.ztm.waw.pl/ ,

Zaplanowanie trasy, wyszukanie nr linii.

Zaznajamianie z zasadami zachowania w środkach transportu, o  konieczności posiadania
i kasowania biletu lub posiadania legitymacji uprawniającej do darmowego przejazdu.

 

Przydatne strony:

http://www.warsawtour.pl/niezbednik/jak-poruszac-sie-po-warszawie/komunikacja-miejska-1510.html

http://www.warsawtour.pl/zabytki-i-inne-atrakcje/nie-tylko-pieszo-3279.html