Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

opowiadać

W ramach praktyki w bibliotece praktykanci przeprowadzają szkolenia z regulaminu biblioteki szkolnej. Andrzej systematycznie prowadzi szkolenia dla swoich młodszych kolegów.

powrót