Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Międzynarodowy konkurs Moja Słoneczna Zakładka

Na zajęciach bibliotecznych klasa Vb, przy wsparciu pani Karoliny Dębkowskiej i Patrycji Zielińskiej oraz pana Marcina Bucyka, przygotowała klasową zakładkę, która zajęła II miejsce w międzynarodowym konkursie MOJA SŁONECZNA ZAKŁADKA. Klasa otrzymała wspaniałe nagrody, statuetki i dyplomy.

Karolina Dębkowska