Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

jestem Europejczykiem

logo Europejczyk termin: poniedziałek

prowadzący: Anna M., Anna Kotuszewska

Uczestnikami klubiku „Jestem Europejczykiem” są uczniowie klas gimnazjalnych oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Najważniejszymi celami klubiku są:

1.      Rozwijanie zainteresowania kontynentem europejskim.

2.      Kształtowanie poczucia przynależności do Europy.

3.      Budowanie zaciekawienia wybranymi krajami Europy.

4.      Stwarzanie sytuacji  pozwalających  dostrzegać i odkrywać ciekawe miejsca w Europie – najsłynniejsze budowle.

5.      Poznawanie kultury i zwyczajów wybranych krajów Europy.

6.      Rozbudzanie zainteresowań literaturą i muzyką wybranych krajów europejskich.

7.      Poznanie symboli narodowych państw Europy- flaga, hymn.

8.      Wspólne wyszukiwanie informacji na temat wybranych krajów z encyklopedii, atlasów, czasopism i książek popularnonaukowych;

9.      Zapoznanie z mapą Europy i globusem.

Proponowane zajęcia służą także dalszemu kształtowaniu i podtrzymywaniu umiejętności szkolnych, ale też stanowią ciekawą formę aktywnego wypoczynku i dają możliwość rozwijania zainteresowań o Europie.

Na zajęciach będziemy wędrować poprzez następujące kraje Europy: Włochy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, Austria, Kraje Skandynawii, Grecja, Niemcy. Nauczymy się wskazywać je na mapie politycznej Europy, poznamy najbardziej charakterystyczne cechy i walory poszczególnych państw (zabytki, słynne budowle, kulturę, obyczaje, cechy krajobrazu, literaturę, muzykę). Będziemy również wspólnie przygotowywać najbardziej popularne dla wybranych krajów potrawy kulinarne.

Zapraszamy do wspólnej europejskiej podróży.

Anna M.