Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wybory Samorządu Uczniowskiego

Od połowy września trwała w naszej szkole kampania wyborcza na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Plakaty wyborcze były wszędzie!

3 października 2011 odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Kandydaci wraz ze swoimi sztabami wyborczymi zaprezentowali swoje programy, hasła, przesłania.

Prawo wyboru miał każdy uczeń i pracownik szkoły. Można było głosować na jednego kandydata zakreślając jego nazwisko na karcie wyborczej.

Nad przebiegiem głosowania czuwał kończący kadencję Przewodniczącego SU – Bolek Sobolewski z klasy II SSPP oraz Komisja Wyborcza  w składzie pani Ula, pani Małgosia i pani Sylwia.

Po zakończonym głosowaniu Komisja Wyborcza i pan Dyrektor podliczyli głosy i ogłosili wyniki tegorocznych wyborów.

Zastępcami Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zostali Szymon Mościcki z klasy I SSPP i Piotr Szelenbaum z klasy Ia gim, a Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego – Paweł Olszewski z klasy VIa.

Dla wszystkich członków SU, pod kierunkiem pana Bartka i klasy II SSPP, zostały przygotowane i wręczone medale.

Dziękujemy wszystkim za udział i pomoc w zorganizowaniu tegorocznych wyborów!

Opiekunowie SU