Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wigilia – Wawer

22 grudnia w siedzibie Szkół przy ulicy Bronowskiej odbyło się spotkanie Wigilijne uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Rozpoczęliśmy je przedstawieniem pt. „Święta w lesie”, w którym wystąpili wszyscy uczniowie, nauczyciele, asystenci… Kolędowaliśmy też wspólnie z rodzicami przy akompaniamencie. Następnie spotkaliśmy się przy stole, by podzielić się opłatkiem i spędzić czas razem kosztując Wigilijnych potraw.