Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Święto Niepodległości

Film prezentowany na apelu z okazji Święta Niepodległości. Wykonanie – klasa 3b gimnazjum, montaż – pan Marcin, pcs-y – pani Monika.

film 11 listopada

powrót