Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Spotkanie z Paniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

18 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Szkole Podstawowej Niepublicznej przy FPLN oraz Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10.

W spotkaniu wzięli udział terapeuci obu zespołów oraz ich koordynatorzy: Pani Wioleta Osuch oraz Pani Dorota Koman. Honorowym gościem spotkania była pani dyrektor PP-P nr 10 – Ewa Kuczyńska.

Spotkanie miało na celu pogłębienie wzajemnej współpracy między placówkami. Rozmowy były burzliwe i konstruktywne, a zakończyły się w pracowni Biofeedback.