Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Projekt Edukacja Ekologiczna

Projekt edukacji ekologicznej

W kwietniu w Szkołach przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym w Warszawie rozpoczęła się kolejna edycja Projektu Edukacji Ekologicznej zorganizowanego przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany w Warszawie.

Pierwszym etapem są zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu.

Zdrowe śniadanieEkobareko deser

powrót