Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

szkolne Mikołajki

8 grudnia – w szkolne Mikołajki – odbyło się zakończenie realizowanego od stycznia 2014 roku w Szkołach przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym Projektu Ekologicznego. Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i Dyrekcją szkoły spotkali się na auli. Gościem specjalnym był pan Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany. Każdy uczestnik Projektu otrzymał przypinkę „Jestem Eko”.  Wspólnie obejrzeliśmy prezentację dokumentująca przebieg Projektu, a następnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na ekologiczną ozdobę choinkową. Konkurs cieszył się wielką popularnością wśród uczniów i nauczycieli, powstały bardzo ciekawe prace, a ich twórcy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody z rąk Pana Burmistrza i Pana Dyrektora. W tym roku nasza szkolna choinka ubrana jest wyłącznie ekologicznymi ozdobami. Na zakończenie spotkania uczniowie przekazali świąteczne-ekologiczne upominki i podziękowania dla osób, dzięki którym ten Projekt mógł zostać zrealizowany.