Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

3 września w szkole podstawowej przy ulicy Bronowskiej 18 rozpoczęliśmy Rok Szkolny 2018/2019. Powitaliśmy wśród nas nowych uczniów oraz pracowników szkoły. Serdecznie Was witamy w naszym gronie!