Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wigilia szkolna 2017

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem w naszej szkole w Wawrze odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne, w którym udział wzięli rodzice, uczniowie i pracownicy naszej placówki. Wydarzenie miało niezwykle uroczysty charakter. Wszyscy byliśmy elegancko ubrani, siedzieliśmy przy stołach nakrytych białymi obrusami i wspólnie zapaliliśmy wigilijną świecę. Po tradycyjnych jasełkach, w które włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania, był czas na podzielenie się opłatkiem, serdeczne życzenia, rozmowy, wspólne ucztowanie i radosne kolędowanie! Dziękujemy wszystkim za ten wspaniały czas!