Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Piknik w Centrum Rehabilitacji TPD „Helenów”

Prezentem z okazji Dnia Dziecka była wycieczka na piknik do Centrum Rehabilitacji TPD „Helenów”. Jak co roku świetnie bawiliśmy się korzystając z wielu atrakcji.