Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Pasowanie na ucznia – Wawer

16 października uczestniczyliśmy w apelu, na którym odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia naszej szkoły. Z rąk Pana Dyrektora przyjęli je: Zuzia, Mateusz, Kacper i Maciek. Nowi uczniowie otrzymali szkolne tarcze oraz dyplomy. Przy okazji brawami powitaliśmy uczniów, którzy przyszli do nas ze szkoły na Bielanach- Anię i Michała. Na apelu został też zaprzysiężony nowy Samorząd Szkolny a Pan Dyrektor wręczył nauczycielom akty nadania awansów zawodowych.