Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Msza Święta Inaugurująca Rok Szkolny 2017/2018 – Wawer

5 września o godzinie 11.30 z całą społecznością szkolną uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Była to inauguracja rozpoczętego już roku szkolnego 2017/2018. Sprawował ją ksiądz Konrad Hasior. Obecni byli także wychowawcy klas, terapeuci oraz rodzice.