Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Msza Święta w parafii Zerzeń

Dnia 24 kwietnia 2018 roku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej przez księdza Konrada Hasiora w parafii Zerzeń. Obecni byli uczniowie oraz kadra pedagogiczna. Ksiądz skierował do zgromadzonych kazanie odnoszące się do okresu liturgicznego obchodzonego teraz w Kościele – wielkanocnego.