Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Konkursy Wawerskiego Centrum Kultury

Po raz drugi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach organizowanych przez Wawerskie Centrum Kultury. W tym roku tematy prac konkursowych to:

Pocztówka wielkanocna

oraz Palma wielkanocna.

Prace konkursowe przygotowało pod opieką nauczycieli 21 uczniów.

Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursów…