Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Dzień Dziecka na Bronowskiej

W tym roku w Dniu Dziecka przypadły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Bawiliśmy się w małej grupie osób balonami wodnymi. Ponieważ było bardzo gorąco, ta zabawa przyniosła nie tylko radość, ale i przyjemne orzeźwienie.