Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Cukiernia „Mytlewski”

30 maja wszyscy uczniowie oraz nauczyciele wybrali się na spacer do pobliskiej cukierni. Na ten cel przeznaczyliśmy pieniądze, które zarobiliśmy na kiermaszach: bożonarodzeniowym oraz wielkanocnym.