Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Sprawozdanie z projektu „Komunikuję się i integruję”

PROJEKT „KOMUNIKUJĘ SIĘ I INTEGRUJĘ” – cele

Projekt realizowany w roku szkolnym 2017/2018 na przełomie marca i kwietnia przez nauczyciela logopedę Monikę Królak oraz nauczyciela przedmiotowego Małgorzatę Staniak-Pracz. Skierowany do uczniów/uczestników kształcących się w Placówkach przy ul. Skuterowej 9 w Warszawie oraz ich rodziców i rodzeństwa.

W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty artystyczne z czerpania papieru oraz stolarstwa, w wybranych przez rodziców terminach. W warsztatach stolarskich w Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Starej 4, w projekcie „FabLab Wbijaj” uczestniczyło 7 uczniów oraz jeden uczestnik zespołu rewalidacyjno-wychowawczego wraz z rodzicami. Warsztaty stolarskie odbyły się w dwóch terminach 10 i 17 marca, w godzinach 10:00-12:00. W warsztatach z czerpania papieru w Manufakturze Papieru Czerpanego w Kobyłce uczestniczyło 3 uczniów wraz z rodzicami. Warsztaty odbyły się w terminie 20 kwietnia, w godzinach 17:00-19:00.

Uczestnicy warsztatów korzystali z przygotowanych wcześniej tablic do komunikacji (które później otrzymali na własność) dostosowanych do tematu warsztatów, a także z indywidualnych książek komunikacyjnych, tabletów. Każdy warsztat kończył się wytworem, który uczestnicy mogli zabrać do domu.

FOTORELACJA:

 

Stolarnia

10 marca

Stolarnia

17 marca

Papier Czerpany

20 kwietnia

 

powrót