Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Dzień Kredki

Dzień kredki miał być okazją do kolejnej wystawy prac plastycznych, a zamienił się w superwydarzenie! Wchodzących do szkoły witały „wyglądające” zewsząd ciekawskie kredki (źródło: printoteka.pl), a na ścianach korytarzy zostały namalowane piękne kredki-dekoracje. Na korytarzowych wystawkach zawisło wiele prac, które zostały wykonane różnymi rodzajami kredek i różnymi technikami. Były nawet prace przestrzenne. Okazało się, że kredki mogą wystąpić w kolorowankach matematycznych, jako obrazy emocji czy planów na przyszłość, mogą być także motywem na zajęciach komputerowych. O kredkach jest również piosenka, której tekst został zapisany w PCSach.