Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Dzień Sportu 2010

3 grudnia

Międzynarodowy Dzień  Osób z Niepełnosprawnościami

Dzień Sportu

Międzynarodowy Dzień  Osób z Niepełnosprawnościami obchodziliśmy jako  Dzień Sportu – dzień, w którym każdy mógł pokazać jak dużo potrafi i….. że jest na medal.

Spotkaliśmy się  w Gimnazjum nr 73 przy ulicy Conrada 6.

Zjedliśmy śniadanie, aby nabrać sił oraz ubraliśmy sportowe koszulki.

Powitaliśmy Dyrektor Centrum Rekreacyjno- Sportowego

– Panią  Annę Szymczak –  Gałkowską, Zastępcę Burmistrza Gminy Bielany – Pana Grzegorza  Pietruczuka oraz Zastępcę Dyrektora Gimnazjum nr 73 Panią Katarzynę Sobień.

Sprzęt sportowy otrzymaliśmy od Gminy Bielany, a salę gimnastyczną udostępniła nam Dyrekcja Gimnazjum nr 73.

W organizacji tego dnia pomogły nam również osoby z Warszawskiego Klubu Wspinaczkowego, harcerzy ze Szczepu 305 oraz wolontariusze
z Gimnazjum nr 73.

Zawody sportowe poprowadziła nasza Główna Sędzina – Pani Agata. Cała szkoła ustawiła się w 1 rzędzie, odliczyliśmy do 4 i już wiedzieliśmy w jakiej jesteśmy drużynie. Każda drużyna miała szarfy i kotyliony w wybranym przez siebie kolorze: żółtym, zielonym, czerwonym lub niebieskim.

W konkurencjach braliśmy udział po 2 drużyny .

A oto przykładowe konkurencje:

Bieg z  dużą piłką do pachołka

Przebieg konkurencji: pierwszy zawodnik, na sygnał sędziego, biegł do pachołka z jednoczesnych turlaniem piłki przed sobą. Następnie obiegał pachołek i wracał do linii startu podając piłkę drugiemu zawodnikowi.

Slalom dużych piłek

Przebieg konkurencji: drużyna ustawiona na linii startu, pierwszy zawodnik na sygnał sędziego, biegł slalomem (omijając ustawione pachołki) z piłką do ostatniego pachołka. Następnie obiegał pachołek i wracał po linii prostej do drużyny podając piłkę drugiemu zawodnikowi.

Mistrz hokeja

Przebieg konkurencji: zawodnik toczył piłkę kijem do unihokeja. Mijał pachołki slalomem, obiegał ostatni pachołek i wracał po linii prostej (tocząc nadal kijem piłeczkę) do drużyny. Kolejny zawodnik powtarzał zadanie.

Niesiemy piłkę na łyżce

Przebieg konkurencji: na sygnał zawodnik z piłeczką na łyżce szedł do pachołka (cały czas uważając, aby piłeczka nie wypadła z łyżki) i omijając go wracał do drużyny, przekazując łyżkę
z piłką następnemu zawodnikowi.

Bieg z ringo

Przebieg konkurencji: Pierwszy zawodnik trzymał ringo na głowie. Na sygnał sędziego ruszał noga za nogą, uważając na to, aby ringo nie spadło mu z głowy. Dochodząc do pachołka omijał go, łapał ringo w rękę i biegł do drużyny, podając ringo następnemu zawodnikowi.

Podaj dalej

Przebieg konkurencji: zawodnicy stoją w rzędzie. Pierwszy zawodnik trzymał piłkę w rękach. Na sygnał zawodnik podawał piłkę do TYŁU nad głową (do osoby stojącej za nim). Piłka wędrowała w ten sposób do ostatniego zawodnika z rzędu, który po otrzymaniu piłki biegł z nią na początek rzędu.

Bieg w worku – konkurencja dla pracowników naszej szkoły.

Przebieg konkurencji: drużyny ustawione na linii startu, pierwszy zawodnik na sygnał sędziego, skakał w worku założonym na nogi – do pachoła i z powrotem.

Dodatkową atrakcją w tym dniu była możliwość wspinaczki po ściance wspinaczkowej. I było wielu śmiałków…

Po zawodach sportowych odbyło się uroczyste wręczenie medali oraz podziękowania.

Fanfary.mp3

ZA POMOCNĄ DŁOŃ

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

pomocna_dlon

opracowanie tekstu: Dorota Wróbel