Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole rozpoczęły się uroczystym przywitaniem wszystkich zgromadzonych przez Pana Dyrektora, opiekuna samorządu uczniowskiego – Panią Joannę Błajszczak oraz przewodniczącego szkoły – Bolesława Sobolewskiego. dzien nauczyciela dzień nauczyciela002 - Kopia
dzień nauczyciela004 - Kopia Został wprowadzony poczet sztandarowy i odśpiewany Hymn Szkoły. dzień nauczyciela003 - Kopia
dzień nauczyciela010 - Kopia Następnie Pan Dyrektor i przewodniczący szkoły złożyli wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia… dzień nauczyciela011 - Kopia
dzień nauczyciela013 - Kopia … również multimedialne. dzień nauczyciela014 - Kopia
dzień nauczyciela019 - Kopia Po części oficjalnej przygotowywaliśmy się do udziału w programie… „Mam talent! dzień nauczyciela022 - Kopia

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Staniak-Pracz