Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zielona szkoła – dzień pierwszy

Poniedziałek 21 czerwca – dzień pierwszy na ludowo

Do ośrodka w Zalesiu dojechaliśmy na obiad. Po posiłku był czas na rozgoszczenie się w pokojach i krótki odpoczynek. Naszą przygodę na Warmii rozpoczęliśmy od spotkania z Zespołem Folklorystycznym. Panie i pan byli ubrani w ludowe stroje, mieli tradycyjne instrumenty i dużo pomysłów na wspólną zabawę. Było śpiewanie i tańczenie, lepienie rogalików, a nawet przebieranie się w stroje ludowe.
Po kolacji spacerowaliśmy na terenie Ośrodka – oglądaliśmy miejsce na ognisko, plac zabaw i zejście na plażę.


tekst: Anna Mielecka

zdjęcia: Karolina Dębkowska