Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zielona szkoła – dzień piąty

Piątek 25 czerwca – dzień piąty – powrót

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tegoroczna Zielona Szkoła przechodzi do historii. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, tym którzy wspierali nas z daleka i już czekamy na przyszłoroczną przygodę:)

ZALESIE

tekst: Anna Mielecka