Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

zakończenie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego, odśpiewaniem Hymnu Polski oraz hymnu naszej szkoły.

koniec_roku_01 koniec_roku_04
koniec roku016 koniec_roku_03

Wychowawcy i nauczyciele poszczególnych klas wręczyli swoim uczniom nagrody i dyplomy za wytrwałą pracę.

koniec roku024 koniec roku027
koniec roku035 koniec roku049
koniec roku053 koniec roku068
koniec roku075 koniec roku089
koniec roku102 koniec roku110
koniec roku121

Wszyscy obecni obejrzeli prezentację o naszej szkole przygotowaną przez panią Ewę Żurawską, która pokazała, jak bogaty w wydarzenia był to rok!

koniec roku131

A oto nauczyciele, którzy zostali wyróżnieni przez dyrektora za pracę w tym roku:

koniec roku135

oraz nauczyciele, którzy zaangażowali się w pracę w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju:

koniec roku138

Podziękowaniom nie było końca…

koniec roku140 koniec roku142
koniec roku143 koniec roku144
koniec roku146

Dziękowaliśmy rodzicom, którzy w tym roku szczególnie aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły:

koniec roku147

Pani Dorota Wróbel zdała relację z akcji „Pomagamy powodzianom”:

Pani Monika przyznała nagrody czytelnicze:

koniec roku154

Na koniec przewodniczący szkoły w imieniu uczniów i pracowników podziękował naszemu Dyrektorowi koszem kwiatów za całoroczny trud.

koniec roku158

Życzymy udanych wakacji!

Zdjęcia: Małgorzata Staniak-Pracz

Opracowanie: Ewa Żurawska