Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Teatralia Ursynalia

Zapraszamy do obejrzenia FANTASTYCZNEGO filmu.

 

8 grudnia 2009 r. w Domu Kultury Imielin odbyły się pierwsze Teatralia Ursynalia 2009, czyli przegląd twórczości teatralnej młodzieży ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością.  Z naszej szkoły do udziału w przeglądzie zostali zaproszeni uczniowie zespołu rewalidacyjno-wychowawczego oraz klasa IIIb.

Wystąpiliśmy z krótkim muzycznym przedstawieniem pt.: „Barwy jesieni”. Publiczności  chyba się podobało, bo cały czas wszyscy bili brawo.

Dostaliśmy piękną statuetkę, dyplom oraz torbę słodyczy z misiami.

Mamy nadzieję, że za rok także pojedziemy wystąpić na scenie Teatraliów Ursynaliów 2010.

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do naszego małego wielkiego sukcesu – bez Was nie byłby możliwy.

Magda Obrębska i Paulina Bartosiak-Kozłowska wraz z zespołem rewalidacyjno – wychowawczym.