Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

obchody AAC

JAKA JEST JESIEŃ? – mówię i bawię się z innymi dzięki AAC

Nasza szkoła daje dzieciom wszechstronny rozwój i dopasowuje metody do ich możliwości. Z tego, kilka lat temu, wynikła potrzeba wprowadzenia komunikacji alternatywnej i wspomagającej – AAC. Październik był miesiącem AAC, a my obchodziliśmy go w następujący sposób:

Po przypomnieniu sobie cech charakterystycznych jesieni, zaśpiewaliśmy jesienną piosenkę pokazując ją również gestami.

1
Znalazł się też odważny solista.
2
A jesień przyniosła skarby, które my odkrywaliśmy:
szukając w pudłach
3
nie patrząc, a dotykając,
4
pokazując PCS,
5
i to w różny sposób.
6
Dokonując oczywiście właściwych wyborów
7 7a
A potem przyszedł czas na zabawy ruchowe przy muzyce.
Szaleli ci młodsi

8

i ci starsi.

9

I zostało tylko wybrać

10

jaka jest

11

Folie, liście, kolory, a przede wszystkim książki komunikacyjne, PCS „poszły w ruch”:
12 12a
12b 12c
12d 12e
A efekty…
13 13a

Monika Królak, Joanna Piłat