Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Komunia Święta

29 maja 2010 roku w Kościele Matki Bożej Królowej Pokoju na Młocinach miała miejsce szczególna uroczystość. Po raz pierwszy tego dnia 7 Uczniów naszej szkoły w pełni uczestniczyło we mszy świętej.

Oliwka, Basia, Zosia, Olek, Piotr, Tomek i Stefan wraz ze swoimi rodzicami i przyjaciółmi modlili się podczas Eucharystii sprawowanej dla nich przez ks. Krzysztofa Kłosiewicza. Obecny był również ks. proboszcz Jan Ujma. Rodzice czytali czytanie i modlitwę wiernych, a mama Oliwki zaśpiewała psalm. Dzięki pani Patrycji Główce i pani Magdzie Paź msza miał niezwykłą oprawę muzyczną. Uczniowie klas II stworzyli procesję, w której zanieśli Dary Ołtarza.

Otoczeni modlitwą i życzliwością uczniowie przyjęli po raz pierwszy Komunię Świętą. Na zakończenie Uroczystości księża rozdali im poświęcone pamiątkowe obrazki.

 
operator: Marcin Bucyk
montaż: Monika Królak

Anna Mielecka