Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Dzień Edukacji Narodowej

zaczął się od przywitania wszystkich pracowników szkoły przez Radę Rodziców i Dyrekcję.

dzien15

Młodzież przygotowała występy artystyczne dla swoich nauczycieli.

dzien2

DZIEN1

Uczniowie zaśpiewali wszystkim pracownikom szkoły „Sto lat”,

dzien3

a potem rozdali własnoręcznie wykonane prezenty.

dzien6

dzien5

W międzyczasie odbyło się wręczenie nagród za udział w konkursie MOJE WAKACJE.

dzien4

dzien8

dzien7 Rada Rodziców przygotowała dla pracowników szkoły smaczną niespodziankę.
A na koniec był przepyszny tort – sam pan Dyrektor był zaskoczony:) dzien11

dzien9

dzien12

dzien13

Impreza była udana.

Joanna Błajszczak, Karolina Dębkowska

powrót do: kronika wydarzeń