Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

20-lecie Konwencji o Prawach Dziecka

UNICEF_20_KOPD samorzad

20 listopada obchodziliśmy

DZIEŃ OCHRONY PRAW DZIECKA

szkolabalon2 Dzień ten obchodzony jest w związku
z rocznicą podpisania Konwencji ONZ
o Prawach Dziecka w 1989 roku.
Przyznanie dzieciom praw,
których nie miały od wielu lat,
stało się przełomem do uznania dzieci
za pełnoprawnych obywateli społeczeństwa.
szkolabalon3
szkolabalon5 Wypuściliśmy
w powietrze balony, symbolizujące
prawa dziecka.
szkolabalon4

Był też moment uczczenia pamięci Filipa z klasy 6b.

szkolabalon1 szkolabalon6

Samorząd Szkolny