Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

archiwum aktualności

rok 2014/15

 DZIEŃ OTWARTY

W czwartek 19 lutego 2015 r. w godz. 9.00-13.00 w naszych szkołach odbędzie się Dzień Otwarty, na który serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dyrekcja Szkół Niepublicznych przy FPLN

REKRUTACJA UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym prowadzi nabór uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w dwóch lokalizacjach:

 • ul. Zgrupowania AK Kampinos 4
 • nowo otwierana filia Szkoły Podstawowej w Wawrze – ul. Bronowska 18

czytaj więcej


OFERTA PRACY

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym poszukuje chętnych do pracy na stanowiskach pedagoga specjalnego i asystenta w siedzibie szkoły ul. Zgrupowania AK Kampinos 4 oraz na stanowiskach nauczyciela wychowawcy, psychologa i asystenta w nowo otwieranej filii w Wawrze ul. Bronowska 18.

czytaj więcej

Oferta pracy dla:

NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY, PEDAGOGA SPECJALNEGO, PSYCHOLOGA I ASYSTENTA

Szkoła Podstawowa Niepubliczna przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym poszukuje chętnych na stanowiska nauczyciela wychowawcy, pedagoga specjalnego, psychologa i asystenta z odpowiednimi kwalifikacjami w wymiarze 1 etatu od dnia 1 września 2015 roku.

Miejsce pracy:

 • ul. Zgrupowania AK Kampinos 4 – pedagodzy specjalni, asystenci,
 • ul. Bronowska 18 (nowo otwierana filia Szkoły Podstawowej) – nauczyciele wychowawcy, psycholog, asystenci.

Wymagania:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.
 • Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa karno–skarbowe.
 • Wykształcenie:
  nauczyciel wychowawca, pedagog specjalny – wykształcenie magisterskie lub wyższe zawodowe o kierunku oligofrenopedagogika,
  psycholog – wykształcenie magisterskie,
  asystent – min. wykształcenie średnie.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Miejsce i termin składania ofert:

 • Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły
  adres: Warszawa 01-943, ul. Zgrupowania AK Kampinos 4
 • lub pocztą elektroniczną na adres jaroslawrola@poczta.onet.pl

Z wybranym kandydatem dyrektor Szkoły zawiera pierwszą umowę o pracę na czas określony.
Wynagrodzenie brutto na stanowisku nauczyciela kształtuje się następująco:

 • wynagrodzenie – w zależności od awansu zawodowego nauczyciela,
 • dodatek stażowy w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dyrektor Szkoły Jarosław Rola

Edycja

rok 2013/14

Oferta pracy dla ASYSTENTA NAUCZYCIELA

Szkoły Niepubliczne przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym poszukują chętnych (trzech kobiet, jednego mężczyzny) na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu od dnia 1 września 2014 roku.

Wymagania:

Obywatelstwo polskie.
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa karno-skarbowe.
Wykształcenie minimum średnie.

Wymagane dokumenty:

Curriculum vitae.
Powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Miejsce i termin składania ofert:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkół Niepublicznych przy FPLN
adres: Warszawa 01-943, ul. Zgrupowania AK Kampinos 4
lub pocztą elektroniczną na adres jaroslawrola@poczta.onet.pl

w terminie 30.05-30.06.2014 r.

Dyrektor Szkoły Jarosław Rola


Uwaga! Zebranie!

Zebranie podsumowujące bieżący rok szkolny odbędzie się w poniedziałek 16 czerwca o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów wszystkich uczniów.


Bierzmowanie

UWAGA!

Rada Warszawy podjęła uchwałę zmieniającą system obowiązujących ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. Dotyczą one między innymi opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Zmiany weszły w życie 1 kwietnia br. Więcej informacji na stronie ZTM


Uwaga!

W poniedziałek 17 marca od godz. 18 zapraszamy Rodziców uczniów Gimnazjum Niepublicznego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na spotkania z nauczycielami przedmiotowymi i specjalistami, a w poniedziałek 24 marca od godz. 18.00 – zapraszamy Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.

15.03.2014


Drodzy Rodzice uczniów kończących Gimnazjum!

Z dniem 11.03.2014 zakończyliśmy nabór do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
Informacje o przyjęciach do SSPdP zostaną Państwu przekazane indywidualnie do 31.03.2014.
Jednocześnie informujemy, że nie dysponujemy już wolnymi miejscami.

12.03.2014


Drodzy Rodzice uczniów kończących Gimnazjum!

Przypominamy, że zgodnie z informacjami przekazanymi Państwu na zebraniu semestralnym,
uczniowie, którzy kończą edukację w Gimnazjum mogą kontynuować naukę
w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
przy Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym.
W tym celu konieczne jest złożenie podania o przyjęcie do SSPdP do dnia 10.03.2014 r.


VI edycja Ja w miescie

EKOLISTOPAD