Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

IX Spartakiada Z Wiosną Po Zdrowie

Po raz kolejny reprezentacja naszych szkół wzięła udział w IX Spartakiadzie Z WIOSNĄ PO ZDROWIE w Działdowie. Oto relacja:

IX Spartakiada Z WIOSNĄ PO ZDROWIE