Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

apel szkolny – październik

W piątek 15 października odbył się apel szkolny,

a podczas niego wręczenie nagród uczestnikom konkursu Moje Wakacje

oraz finał akcji Pomagamy Zwierzakom ze Schroniska Azyl pod Psim Aniołem.

Akcje przygotowali redaktorzy gazetki szkolnej.

Zdjęcia: Małgorzata Staniak-Pracz
Opracowanie: Urszula Fila