Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

apel szkolny – marzec

W środę 16 marca odbył się w naszej szkole kolejny apel. Tomek w imieniu organizatora FESTIWALU NAUKOWEGO 4 ŻYWIOŁY – Samorządu Szkolnego zapowiedział film, którego nie mogliśmy wcześniej obejrzeć. Film przygotowała klasa III gimnazjum, był bardzo pomysłowy! Teraz już o powietrzu wiemy wszystko!

Potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Gazetki Szkolnej MOJE FERIE. Na konkurs napłynęło 14 prac, wszystkie możemy podziwiać na wystawie koło szatni. Tym razem sędziami byli ci redaktorzy, którzy sami nie brali udziału w konkursie. W ich ocenie najciekawszą pracę wykonał Piotr z klasy Ia gimnazjum, drugie miejsca zdobyli Julia i Paweł z klasy Va, a miejsca trzecie – Krzysiek z klasy Ia gimnazjum, Olek z III gimnazjum i Antoni z klasy 5a.

Później pani Ania poprosiła o przyniesienie zdjęć związanych ze śp. Papieżem Janem Pawłem II na wystawę z okazji rocznicy Jego śmierci.

Pan Bartek i Bolek z klasy SSPdP zapowiedzieli akcję przeprowadzenia ankiety na temat obiadów w naszej szkole.

Do następnego spotkania podczas apelu szkolnego!


Urszula Fila