Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

28 marca

Dzisiaj my i klasa I b byliśmy na dłuuugim spacerze. Szukaliśmy oznak wiosny. Wśród zeschłych liści wspólnie udało nam się znaleźć małe kępki zielonej trawy i krokusy, na drzewach dojrzeliśmy pierwsze pąki. Podczas wyprawy słonko pięknie świeciło i umilało nam wędrówkę.