Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

15 kwietnia

Dzisiaj byliśmy na wycieczce w Muzeum Etnograficznym. Uczestniczyliśmy tu w zajęciach dotyczących zwyczajów wielkanocnych. Pani prowadząca lekcję opowiadała nam o tradycjach związanych z wiosną oraz obchodami świąt w różnych regionach Polski. Mogliśmy zobaczyć kolorowe palemki, kołatki, którymi grano w Wielki Piątek kiedy milkły dzwony, pisanki wykonane różnymi technikami. Na koniec każdy z nas mógł pokolorować własną pisankpokolorować się tu dowiedzieliśmy i ciekawie spędziliśmy czas.