Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Zajcia komputerowe

Dzisiaj  na informatyce mieliśmy zajęcia o motylach. Pani Ula przygotowała nam zadania związane z tym tematem. Najpierw Monika i Michał szukali takiego samego motyla wśród dwóch podobnych, później Krzyś kręcił kostką z motylami, Sylwia grała w motylowe memo a Piotr układał domino. Na zajęciach Krzyś musiał też uporządkować wyrazy- wrzucał słowa „motyl” do jednego wiru, a inne – do drugiego. Piotrek i Sylwia układali słowo „motyl”. Na koniec każdy z nas (nawet pani Monika), według wzoru, rysował własnego motyla. Wszystkie prace były super! Obejrzycie zdjęcia.