Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

kalendarz 2 sem.

MARZEC 2011

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2 3
4 5 6
7 8
9 10 11 12 13
14 15 16
17
18 19 20

21
22 23
24 25 26 27
28 29 30 31