Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

8 września WYBORY

Dzisiaj od rana w naszej klasie było wielkie poruszenie. Odbyły się wybory na Przewodniczącego Klasy i Zastępcę Przewodniczącego. Wygrali je Krzysztof i Michał.

Po tygodniu emocjonującej kampanii odbyły się wybory na Przewodniczącego Szkoły. Naszą klasę dzielnie reprezentował w nich  Krzysztof, który śpiewająco walczył o głosy wyborców.  Niestety nie udało mu się zwyciężyć. Przewodniczącym został Bolesław, a jego zastępcą  Tomek.