Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

8 września

Nauka obsługi magnetofonu

Dzisiaj podczas zajęć uczyliśmy się, jak obsługiwać magnetofon, który w naszej klasie jest bardzo ważnym sprzętem. Dzięki niemu możemy w trakcie przerw słuchać  ulubionej muzyki oraz bajek.  Na początku lekcji Pani Dorota opowiedziała nam o zasadach, których należy przestrzegać w trakcie korzystania z tego urządzenia – czyli co robić, aby się nie zepsuło i długo nam służyło, oraz pokazała, jak prawidłowo go obsłużyć. Później mieliśmy czas na utrwalanie zdobytych informacji podczas praktycznych ćwiczeń. Po dzisiejszych zajęciach nareszcie możemy samodzielnie dysponować sprzętem grającym w naszej sali.