Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

8 lutego

Dzisiaj byliśmy w Sali Doświadczania Świata. Tu wspólnie miło spędziliśmy czas rozmawiając, rysując , oaz bawiąc się. Mogliśmy też odpocząć po całym dniu zajęć.