Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

6 października – sala doświadczeń świata

Dzisiaj mieliśmy zajęcia w Sali Doświadczania Świata. Jak bardzo jest to magiczne miejsce możecie zobaczyć sami na zdjęciach. Szkoda tylko, że nie czujecie tych zapachów i nie słyszycie tych dźwięków, co my.