Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

15 października

Spotkanie- Fryderyk Chopin.

Dzisiaj Pani Marylka, która uczy muzyki w niektórych klasach (w naszej uczy Pani Karina) przygotowała prezentację o Fryderyku Chopinie.  Jak wiecie ten rok, jest Rokiem Fryderyka Chopina.

Fryderyk Chopin był kompozytorem i pianistą.

Czy pamiętacie, jak podczas Festiwalu Piosenki zagraliśmy „Etiudę Rewolucyjną”?