Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

10 grudnia-apel

W piątek 10.12 uczestniczyliśmy w apelu szkolnym.  Po odśpiewaniu hymnu odbyła się zbiórka na „Górę Grosza”. Następnie wysłuchaliśmy relacji klasy 2 i 4 z Teatraliów oraz podsumowania z Dnia Sportu. Kolejnym punktem programu było rozwiązanie konkursów na najładniejsze drzwi oraz odgadnięcie, kogo przedstawia dany portret – Piotr zajął trzecie, Monika, Sylwia i Michał drugie a Krzysztof pierwsze miejsce. Na koniec pani Ewa opowiedziała nam o naszej partnerskiej szkole w Niemczech.