Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIIb

pancake1beach-trip

 GOTOWANIE

 WYCIECZKI

w klasie

 W KLASIE

jobcakerimprezy szkolne

 IMPREZY URODZINOWE

 IMPREZY SZKOLNE

wychowawca: Michał Kowalewski

nauczyciele wspomagający: Małgorzata Staniak-Pracz, Aldona Żółtowska

poprzednie lata