Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa IIIa

klasa IIIa gim.
nasz kalendarz IIIag
  gotuj z nami IIIAG

wychowawca: Dorota Gwiazda

nauczyciel wspomagający: Marta Szyba

asystent: Bartłomiej Wałęka

poprzednie lata